บริษัท เฟอร์ม่า 1 จํากัด

ติดต่อเราหรือกรอก
การ แบบ ฟอร์ม

โทร. 077 422 141
โทรหาเราสําหรับการเข้าชมสิ่งใด
info@ferma-co.com
ส่งคําขอให้เรา
เวลาทําการ
จันทร์-ศุกร์ : 9:00 - 17:00 / หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เยี่ยมชมเรา
เลขที่ 110/4 หมู่ 1 บ่อผุด เกาะสมุย 84320

    รู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราเพื่อรับใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสม ตามความต้องการของคุณ